STK - Investitii financiare
STK headerLegislaţie


 

 1. Legea nr. 297/2004:
  • reglementează înfiinţarea şi funcţionarea: pieţelor de instrumente
   financiare cu activităţile si operaţiunile specifice acestora, intermediarilor,
   organismelor de plasament colectiv şi emitenţilor de valori mobiliare.
 2. Regulamentul nr. 15/2004:
 3. Regulamentul 9/2014:
  • modifica Reg.15/2004 cu privire la autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor si a fondurilor deschise (OPCVM).
 4. Sanctiuni internationale:
  • Norme privind respectarea regulilor referitoare la punerea in aplicare a sanctiunilor internationale pe piata de capital.
 5. Prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului:
  • Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. (Detalii)
  • Comitetul MONEYVAL.
  • Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI/F.A.T.F.). (Detalii)
 6. Informatii privind politica de transmitere a ordinelor
 7. Procedura privind solutionarea petitiilor
Esential
Raport activ net STK Emergent Mai-2017
Comunicat modalitate plata dividende STK Emergent 2016
Raport curent dividende STK Emergent 2016