STK - Investitii financiare
STK headerLegislaţie


 1. Legea nr. 74/2015
  • reglementează înfiinţarea şi funcţionarea administratorilor de fonduri de investitii alternative (AFIA)
 2. Regulamentul 10/2015
  • stabileste norme in aplicarea Legii 74/2015 care reglementează funcţionarea AFIA
 3. Regulamentul 9/2014:
  • modifica Reg.15/2004 cu privire la autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor si a fondurilor deschise (OPCVM).
 4. OUG nr. 32/2012
  • modifica si completeaza Legea 297/2004 privind piata de capital
 5. Legea 297/2004
  • reglementează înfiinţarea şi funcţionarea: pieţelor de instrumente
   financiare cu activităţile si operaţiunile specifice acestora, intermediarilor,
   organismelor de plasament colectiv şi emitenţilor de valori mobiliare.
 6. Regulamentul 15/2004
 7. Sanctiuni internationale:
  • Norme privind respectarea regulilor referitoare la punerea in aplicare a sanctiunilor internationale pe piata de capital.
 8. Prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului:
  • Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (Detalii)
  • Comitetul MONEYVAL
  • Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI/F.A.T.F.) (Detalii)
 9. Politicile si procedurile Societatii- extrase :
 10. Protectia datelor cu caracter personal
Esential
New   Calendar financiar STK Emergent 2021
Schimbare denumire societate de administrare in AFIA
Raport activ net STK Emergent Decembrie-2020
Detalii privind dividende 2016 neridicate de investitori de la agentul de plata