STK - Investitii financiare
STK headerPrezentare STK Emergent


 • Active administrate, cotă de piață
  Cu active administrate de 71 milioane lei la finalul lunii ianuarie 2013, STK Emergent este unul dintre cele mai mari fonduri de acțiuni locale, deținând o cotă de peste 40% din piața fondurilor închise de acțiuni.
 • Obiective
  Fondul îşi propune realizarea unor randamente superioare indicelui BET. De asemenea, fondul vizează obţinerea unei rentabilităţi de 25% p.a. pe activele administrate şi acordarea de dividende investitorilor din profitul realizat.

  Un alt obiectiv al fondului a fost, încă de la înfiinţare, listarea la Bursa de Valori Bucureşti.
 • Strategia de administrare
  Strategia de administrare prevede practicarea unei administrări active prin alocarea resurselor către acţiunile şi domeniile cu cel mai mare potenţial de câştig. În această categorie intră în special acţiunile subevaluate raportate la media domeniului sau cele cu potenţial mare de creştere în viitor.
 • În acest scop, modelele cantitative sunt utilizate alături de abordări devenite tradiţionale (calculul unor indicatori relevanţi, rate ale rentabilităţii, tendinţe ale pieţei, volatilitate şi deviaţii). De asemenea, selecţia acţiunilor se face prin aplicarea unor metode moderne de administrare: teoria portofoliului, gestionarea riscului, analiză fundamentală şi tehnică.
 • Alocarea activelor
  În prezent, resursele fondului sunt orientate preponderent către acţiuni din domeniul financiar (SIF-uri, bănci, etc.) şi acţiuni din domeniul imobiliar. Informaţii privind structura portofoliului se găsesc în raportul de activ net.

  Pe partea imobiliară, fondul deţine un teren de aprox. 2ha în Cluj-Napoca prin intermediul firmei STK Properties.Cluj-Napoca este unul dintre cele mai dinamice oraşe din România, al doilea ca şi populaţie şi venituri după Bucureşti, cu investiţii majore în domeniul serviciilor şi IT.
  În continuare strategia fondului vizează alocarea resurselor către activele subevaluate, cu potenţial de a supraperforma indicii bursieri.
 • Randamente
  De la înfiinţare şi până în prezent fondul a obţinut randamente superioare indicilor bursieri (vezi Raportul de activ net).

  În anul 2012, portofoliul de acţiuni al fondului a adus un randament de 42%, în timp ce BET a crescut cu 18.7%, BET-FI cu 31.2% şi BET-C cu 6.3%.
 • Istoric
  Fondul s-a înfiinţat în anul 2006 cu atragere privată de resurse pentru a profita de oportunităţile de pe piaţa bursieră care se afla într-un trend multianual de creştere (din aprilie 2001 pana la finalul anului 2005 s-au obţinut randamente de 3 şi 4 cifre pe principalii indici bursieri). În primii doi ani de funcţionare fondul a obţinut un randament de 82,25% investind în principal în acţiunile subevaluate ale firmelor mici şi mijlocii (small şi medium cap).

  În septembrie 2008 STK Emergent s-a listat la Bursa de Valori Bucureşti, devenind primulfond închis de acţiuni cotat la categoria Fonduri.

  Pe perioada crizei financiare administrarea fondului s-a orientat în special pe valorificarea plasamentelor mai puţin lichide şi reinvestirea resurselor în acţiuni de tipul blue -chips (cu capitalizare mare), primele care beneficiază de reluarea trendului de creştere pe bursă.

  Restructurarea portofoliului de acţiuni a adus primele rezultate în 2012, când fondul a încheiat anul pe profit conform IFRS.


  2013 este primul an în care fondul distribuie dividende investitorilor din profitul realizat.
 • Evoluţie preţ STK Emergent
  Evoluţia preţului unităţii de fond STK Emergent (simbol: STK) poate fi consultată pe siteul Bursei de Valori Bucureşti.
Esential
Raport activ net STK Emergent Mai-2017
Comunicat modalitate plata dividende STK Emergent 2016
Raport curent dividende STK Emergent 2016