STK - Investitii financiare
STK headerRapoarte2020

b  Raport anual STK Europe 2019  Download

2019

b  Raport semestrial STK Europe 2019  Download
b  Raport anual STK Europe 2018  Download

2018

b  Raport semestrial STK Europe 2018  Download
b  Raport anual STK Europe 2017  Download

2017

b  Raport semestrial STK Europe 2017  Download
b  Raport anual STK Europe 2016  Download

2016

b  Raport semestrial STK Europe 2016  Download
b  Raport anual STK Europe 2015  Download

2015

b  Raport semestrial STK Europe 2015  Download
b  Raport Anual STK Europe 2014  Download

2014

b  Raport semestrial STK Europe 30-Jun-2014  Download
Esential
Comunicat rezultate financiare STK Emergent trimestrul III 2020
Detalii privind dividende 2016 neridicate de investitori de la agentul de plata
Comunicat disponibilitate raport STK Emergent trimestrul III 2020
Raport activ net STK Emergent Octombrie-2020