STK - Investitii financiare
STK headerSituatii financiare2019

b  Situatii financiare STK Europe la 31.12.2018  bilant note explicative 
b  Raportul auditorului la 31.12.2018  Download 

2018

b  Situatii financiare STK Europe la 30.06.2018  bilant note explicative 
b  Situatii financiare STK Europe la 31.12.2017  bilant note explicative 
b  Raportul auditorului la 31.12.2017  Download 

2017

b  Situatii financiare STK Europe la 30.06.2017  bilant note explicative 
b  Situatii financiare STK Europe la 31.12.2016  bilant note explicative 
b  Raportul auditorului la 31.12.2016  Download 

2016

b  Situatii financiare STK Europe la 30.06.2016 IFRS  Download 
b  Situatii financiare STK Europe la 31.12.2015 IFRS  bilant note explicative 
b  Raportul auditorului la 31.12.2015 IFRS   Download 

2015

b  Situatii financiare STK Europe la 30.06.2015 RAS  Download 
b  Situatii financiare STK Europe la 31.12.2014 IFRS  bilant note explicative 
b  Situatii financiare STK Europe la 31.12.2014 RAS  bilant note explicative 
b  Raportul auditorului la 31.12.2014 IFRS  Download 
b  Raportul auditorului la 31.12.2014 RAS   Download 

2014

b  Situatii financiare STK Europe la 30.06.2014 RAS  Download 
Esential
Raport activ net STK Emergent Iunie-2019
Raport curent metode evaluare active STK Emergent
Raport activ net STK Emergent Mai-2019
Comunicat rezultate financiare STK Emergent trimestrul I 2019
Comunicat disponibilitate raport STK Emergent trimestrul I 2019
Detalii privind dividende 2014 neridicate de investitori de la agentul de plata