STK - Investitii financiare
STK headerAutorizarea societatii


  • STK FINANCIAL SAI SA a fost autorizată ca societate de administrare a investițiilor prin decizia Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 2731 din 5 octombrie 2005 și este înscrisă în Registrul CNVM sub nr. PJR05SAIR/120017.
  • In 28 martie 2018 STK FINANCIAL SAI SA a fost autorizată în calitate de administrator de fonduri de investiţii alternative (AFIA) prin Autorizaţia nr. 94 și este înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR071AFIAA/120008.
  • Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900S0LJLBPH1NWU21
  • Capitalul social: 913.724 RON
  • Servicii prestate de STK FINANCIAL SAI SA: administrarea O.P.C.V.M. (organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare) stabilite în România sau în alt stat membru. Pe lângă administrarea O.P.C.V.M., societatea poate desfasura administrarea de fonduri de investitii alternative (FIA), activitate ce presupune administrarea portofoliului si administrarea riscurilor.
  • Situaţii financiare:  IFRS 2019
Esential
New   Calendar financiar STK Emergent 2021
Schimbare denumire societate de administrare in AFIA
Raport activ net STK Emergent Decembrie-2020
Detalii privind dividende 2016 neridicate de investitori de la agentul de plata