STK - Investitii financiare
STK headerFondurile de investitii


 1. Ce sunt fondurile de investiţii?
 2. Care sunt avantajele unui fond de investiţii?
 3. Cum sunt protejaţi investitorii?
 4. Care sunt tipurile de fonduri existente în România?
 5. Care este orizontul de timp al unei investiţii într-un fond?
 1. Ce sunt fondurile de investiţii?
  • Un fond este o formă de organism de plasament colectiv care adună banii de la mai mulţi investitori şi îi investeşte în acţiuni, obligaţiuni, instrumente ale pieţei monetare sau alte valori mobiliare.
  • Managerul de fond tranzacţionează valorile mobiliare care stau la baza fondului. Veniturile fondului se pot obţine în două feluri:(i) din câştigurile din diferenţele de preţ sau (ii) din încasarea dividendului, respectiv a venitului din dobânzi.
 2. Care sunt avantajele unui fond de investiţii?
  • Diversificarea: un fond poate deţine participaţii la nenumăraţi emitenţi, mult mai multe decât îşi poate permite un investitor individual. Diversificarea vizează atât acţiunile individuale cât şi domenii diferite de investiţii. Principiul care stă la baza diversificării este că, dacă se investeşte într-un număr mare de acţiuni, pierderea dintr-o anumită investiţie este minimizată de câştigurile din alta.
  • Administrarea profesionistă: puţini investitori deţin cunoştinţele necesare pentru a-şi investi şi reinvesti banii şi timpul pentru a studia toate acţiunile de pe pieţele financiare. Un mare avantaj al fondurilor este, cel puţin teoretic, administrarea profesionistă a banilor. Un fond ar trebui să reprezinte, în principiu, o modalitate ieftină pentru un investitor mic de a avea acces la un manager profesionist care să-i administreze investiţiile.
  • Economia de scală: deoarece un fond vinde şi cumpără cantităţi mari de valori mobiliare, costurile de tranzacţionare sunt mai mici decât cele care ar trebui să le plătească o singură persoană.
  • Avantaje fiscale: fondurile nu plătesc impozit pe profitul din tranzacţiile realizate.
  • Lichiditatea: orice fond păstrează o parte din bani în numerar, astfel încât unităţile de fond pot fi răscumpărate şi banii pot fi încasaţi oricând, fără a fi necesară vânzarea acţiunilor din portofoliu.
  • Riscul redus: datorită diversificării, pierderile care ar putea apărea datorită
   problemelor dintr-o anumită firmă sau anumit sector sunt mult reduse.
 3. Cum sunt protejaţi investitorii?
  • Autorizarea sau înregistrarea la Autoritatea de Supraveghere Financiara obligă fondurile să respecte anumite reguli de administrare prudenţială care guvernează organismele de plasament colectiv.
  • Limite investiţionale impuse de legislaţie, în funcţie de tipul de fond, pentru reducerea riscului şi a expunerii pe un anumit emitent.
  • Transparenţa este asigurată prin raportările periodice pe care fondurile sunt obligate să le publice pentru investitori şi să le transmită către Autoritatea de Supraveghere Financiara.
  • Activele fondurilor sunt păstrate la un depozitar care certifică zilnic valoarea activului net.
 4. Ce tipuri de fonduri există în România?
  • În funcţie de modalitatea de subscriere sau răscumpărare a unităţilor de fond, fondurile pot fi deschise sau închise. Conform legislaţiei, fondurile deschise se numesc organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), iar fondurile închise au devenit de curand fonduri de investitii alternative (FIA). Unităţile de fond ale OPCVM pot fi cumpărate sau răscumpărate zilnic de către investitori la valoarea activului net unitar.
  • Subscrierile şi răscumpărările la FIA, în schimb, au loc doar la anumite intervale de timp, în conformitate cu regulile stabilite prin prospectul de emisiune. În funcţie de activele în  care investesc, cele mai răspândite tipuri de FIA sunt: de hedging, imobiliare, private equity (societati nelistate) si infrastructura.
 5. Care este orizontul de timp al unei investiţii într-un fond?
  • Majoritatea fondurilor de investiţii recomandă deţinerea unităţilor de fond pe o perioadă de minim 1 an. Sub acest interval de timp există riscul unor evoluţii nefavorabile în piaţă. În plus, unele fonduri percep comisioane de răscumpărare mai mari pentru deţinerile sub 1 an.
  • Orizontul de timp al investiţiei depinde de obiectivele şi profilul de risc al investitorului. Din punct de vedere statistic, pe perioade îndelungate, fondurile de acţiuni sunt cele mai performante. Pe termen scurt, fondurile care aduc un venit fix sunt de preferat.
Esential
Raport activ net STK Emergent Mai-2024
Aprobare PUZ proiect Green Square