STK - Investitii financiare
STK header



Autorizarea societatii


  • STK FINANCIAL SAI SA a fost autorizată ca societate de administrare a investițiilor prin decizia Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 2731 din 5 octombrie 2005 și este înscrisă în Registrul CNVM sub nr. PJR05SAIR/120017.
  • In 28 martie 2018 STK FINANCIAL SAI SA a fost autorizată în calitate de administrator de fonduri de investiţii alternative (AFIA) prin Autorizaţia nr. 94 și este înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR071AFIAA/120008.
  • Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900S0LJLBPH1NWU21
  • Capitalul social: 913.724 RON
  • Servicii prestate de STK FINANCIAL AFIA SA: administrarea de fonduri de investitii alternative (FIA), activitate ce presupune administrarea portofoliului si administrarea riscurilor.
  • Situaţii financiare:  IFRS 2020
  • Guvernanta corporativa  Informatii

Esential
Raport activ net STK Emergent Iunie-2021
Raport activ net STK Emergent Mai-2021
Comunicat rezultate financiare STK Emergent trimestrul I 2021
Schimbare denumire societate de administrare in AFIA