STK - Investitii financiare
STK headerAutorizarea societatii


  • STK FINANCIAL SAI SA a fost autorizată ca societate de administrare a investițiilor prin decizia Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 2731 din 5 octombrie 2005 și a fost înscrisă în Registrul CNVM sub nr. PJR05SAIR/120017.
  • In 28 martie 2018 STK FINANCIAL SAI SA, in prezent  STK FINANCIAL AFIA SA, a fost autorizată în calitate de administrator de fonduri de investiţii alternative (AFIA) prin Autorizaţia nr. 94 și este înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR071AFIAA/120008.
  • Din 28 decembrie 2020, Societatea nu mai functioneaza in calitate de SAI, prin urmare nu mai administreaza organisme de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM), ci doar fonduri de investitii alternative (FIA).
  • Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900S0LJLBPH1NWU21
  • Capitalul social: 913.724 RON
  • Servicii prestate de STK FINANCIAL AFIA SA: administrarea de fonduri de investitii alternative (FIA), activitate ce presupune administrarea portofoliului si administrarea riscurilor.
  • Situaţii financiare:  IFRS 2020
  • Guvernanta corporativa  Informatii

Esential
STK Properties a debutat pe piața AeRO a Bursei de Valori București
Raport curent modalitate plata dividende STK Emergent 2021
Comunicat rezultate financiare STK Emergent trimestrul I 2022
Comunicat disponibilitate raport STK Emergent trimestrul I 2022
Raport activ net STK Emergent Aprilie-2022
Raport curent dividende STK Emergent 2021