STK - Investitii financiare
STK headerAutorizarea societatii


  • STK FINANCIAL SAI SA a fost autorizată ca societate de administrare a investițiilor prin decizia Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 2731 din 5 octombrie 2005 și a fost înscrisă în Registrul CNVM sub nr. PJR05SAIR/120017.
  • In 28 martie 2018 STK FINANCIAL SAI SA, in prezent  STK FINANCIAL AFIA SA, a fost autorizată în calitate de administrator de fonduri de investiţii alternative (AFIA) prin Autorizaţia nr. 94 și este înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR071AFIAA/120008.
  • Din 28 decembrie 2020, Societatea nu mai functioneaza in calitate de SAI, prin urmare nu mai administreaza organisme de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM), ci doar fonduri de investitii alternative (FIA).
  • Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900S0LJLBPH1NWU21
  • Capitalul social: 913.724 RON
  • Servicii prestate de STK FINANCIAL AFIA SA: administrarea de fonduri de investitii alternative (FIA), activitate ce presupune administrarea portofoliului si administrarea riscurilor.
  • Situaţii financiare:  IFRS 2021
  • Guvernanta corporativa  Informatii

 

Esential
Comunicat disponibilitate raport semestrial 2022 STK Properties SA
Raport activ net STK Emergent August-2022
Comunicat rezultate financiare STK Emergent semestrul I 2022
Comunicat disponibilitate raport semestrial STK Emergent 2022
Raport curent modalitate plata dividende STK Emergent 2021