STK - Investitii financiare
STK headerRelatii investitori


STK PROPERTIES  S.A.

Cluj-Napoca 400423
Str. Mihai Veliciu Nr.3
Tel/fax: 0264 591982
Email: office@stk.ro

Esential
Raport activ net STK Emergent Mai-2024
Aprobare PUZ proiect Green Square