STK - Investitii financiare
STK headerCalendar financiar


Informatii comunicate Data raportarii
Rezultatele financiare anuale preliminare 28.02.2023
Raportul anual si rezultatele financiare anuale 28.04.2023
Raportul trimestrial si rezultatele financiare pentru trimestrul I 15.05.2023
Raportul semestrial si rezultatele financiare semestriale 29.08.2023
Raportul trimestrial si rezultatele financiare pentru trimestrul III 15.11.2023
Esential
Raport STK Properties trimestrul I 2023
Raport activ net STK Emergent Aprilie-2023
Comunicat rezultate financiare STK Emergent trimestrul I 2023
Comunicat disponibilitate raport STK Emergent trimestrul I 2023
Raport activ net STK Emergent Martie-2023
Aprobare PUZ proiect Green Square