STK - Investitii financiare
STK headerPrezentare STK Emergent


  • Active administrate, cotă de piață

Cu active administrate de 60 milioane lei la finalul lunii decembrie 2020, STK Emergent detine 4% din piata fondurilor de investitii alternative din Romania.

  • Obiective

Fondul îşi propune realizarea unor randamente superioare indicelui BET. De asemenea, fondul vizează obţinerea unei rentabilităţi de 25% p.a. pe activele administrate şi acordarea de dividende investitorilor din profitul realizat.

Un alt obiectiv al fondului a fost, încă de la înfiinţare, listarea la Bursa de Valori Bucureşti.

  • Strategia de administrare

Strategia de administrare prevede practicarea unei administrări active prin alocarea resurselor către acţiunile şi domeniile cu cel mai mare potenţial de câştig. În această categorie intră în special acţiunile subevaluate raportate la media domeniului sau cele cu potenţial mare de creştere în viitor.

În acest scop, modelele cantitative sunt utilizate alături de abordări devenite tradiţionale (calculul unor indicatori relevanţi, rate ale rentabilităţii, tendinţe ale pieţei, volatilitate şi deviaţii). De asemenea, selecţia acţiunilor se face prin aplicarea unor metode moderne de administrare: teoria portofoliului, gestionarea riscului, analiză fundamentală şi tehnică.

  • Alocarea activelor

Istoric, resursele fondului au fost orientate preponderent către acţiuni din domeniul financiar şi acţiuni din domeniul imobiliar. Informaţii privind structura portofoliului se găsesc în raportul de activ net.

In ce priveste componenta imobiliară, fondul deţine un teren de aprox. 2ha în Cluj-Napoca prin intermediul firmelor STK Properties si Emergent Real Estate.Cluj-Napoca este unul dintre cele mai dinamice oraşe din România, al doilea ca şi populaţie şi venituri după Bucureşti, cu investiţii majore în domeniul serviciilor şi IT (ClujBusiness).

Din 2014 plasamentele fondului s-au orientat si catre actiuni de pe pietele europene.

  • Randamente

Randamentele fondului pot fi consultate in Rapoartele de activ net.

  • Istoric

Fondul s-a înfiinţat în anul 2006 cu atragere privată de resurse pentru a profita de oportunităţile de pe piaţa bursieră care se afla într-un trend multianual de creştere (din aprilie 2001 pana la finalul anului 2005 s-au obţinut randamente de 3 şi 4 cifre pe principalii indici bursieri).

În septembrie 2008 STK Emergent s-a listat la Bursa de Valori Bucureşti, devenind primul fond închis de acţiuni cotat la categoria Fonduri.

Pe perioada crizei financiare administrarea fondului s-a orientat în special pe valorificarea plasamentelor mai puţin lichide şi reinvestirea resurselor în acţiuni de tipul blue -chips (cu capitalizare mare), primele care au beneficiat de reluarea trendului de creştere pe bursă.

In 2013, 2014, 2015 si 2017 fondul a distribuit dividende investitorilor din profitul realizat in anii anteriori.

  • Evoluţie preţ STK Emergent

Evoluţia preţului unităţii de fond STK Emergent (simbol: STK) poate fi consultată pe siteul Bursei de Valori Bucureşti.

Esential
Raport activ net STK Emergent Mai-2024
Aprobare PUZ proiect Green Square