STK - Investitii financiare
STK headerAGA/AGEA


 • Rezultat vot AGOA 27 aprilie 2023                     Download
 • Hotarare AGOA 27 aprilie 2023                           Download
 • Convocator AGOA 27/28.04.2023        Download
 • Numar Actiuni                   Download
 • Raport anual STK Properties 2022          Download
 • BVC 2023                    Download
 • Buletine de vot
  • Actionari persoane fizice        Download
  • Actionari persoane juridice        Download
 • Procuri
  • Procura generala persoane fizice    Download
  • Procura generala persoane juridice   Download
  • Procura speciala persoane fizice     Download
  • Procura speciala persoane juridice    Download
 • Proiect hotarare AGOA 27/28.04.2023       Download
Esential
Comunicat rezultate financiare STK Emergent trimestrul III 2023
Raport activ net STK Emergent Octombrie-2023
Comunicat disponibilitate raport STK Emergent trimestrul III 2023
Comunicat disponibilitate raport semestrial STK Properties SA 2023
Aprobare PUZ proiect Green Square