STK - Investitii financiare
STK headerLegislaţie


 1. Regulamentul nr. 7/2020
  • reglementează autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative (FIA)
 2. Legea nr. 243/2019
  • reglementează fondurile de investiţii alternative (FIA), modifica şi completeaza unele acte normative
 3. Legea nr. 74/2015
  • reglementează înfiinţarea şi funcţionarea administratorilor de fonduri de investitii alternative (AFIA)
 4. Regulamentul 10/2015
  • stabileste norme in aplicarea Legii 74/2015 care reglementează funcţionarea AFIA
 5. Regulamentul 9/2014:
  • modifica Reg.15/2004 cu privire la autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor si a fondurilor deschise (OPCVM).
 6. OUG nr. 32/2012
  • modifica si completeaza Legea 297/2004 privind piata de capital
 7. Legea 297/2004
  • reglementează înfiinţarea şi funcţionarea: pieţelor de instrumente
   financiare cu activităţile si operaţiunile specifice acestora, intermediarilor,
   organismelor de plasament colectiv şi emitenţilor de valori mobiliare.
 8. Regulamentul 15/2004
 9. Sanctiuni internationale:
  • Norme privind respectarea regulilor referitoare la punerea in aplicare a sanctiunilor internationale pe piata de capital.
 10. Prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului:
  • Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (Detalii)
  • Comitetul MONEYVAL
  • Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI/F.A.T.F.) (Detalii)
 11. Politicile si procedurile Societatii- extrase :
 12. Protectia datelor cu caracter personal
Esential
Raport activ net STK Emergent Februarie-2023
Rezultate financiare preliminare 2022
Aprobare PUZ proiect Green Square