STK - Investitii financiare
STK headerLegislaţie


 1. Regulamentul nr. 7/2020
  • reglementează autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative (FIA)
 2. Legea nr. 243/2019
  • reglementează fondurile de investiţii alternative (FIA), modifica şi completeaza unele acte normative
 3. Legea nr. 74/2015
  • reglementează înfiinţarea şi funcţionarea administratorilor de fonduri de investitii alternative (AFIA)
 4. Regulamentul 10/2015
  • stabileste norme in aplicarea Legii 74/2015 care reglementează funcţionarea AFIA
 5. Regulamentul 9/2014:
  • modifica Reg.15/2004 cu privire la autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor si a fondurilor deschise (OPCVM).
 6. OUG nr. 32/2012
  • modifica si completeaza Legea 297/2004 privind piata de capital
 7. Legea 297/2004
  • reglementează înfiinţarea şi funcţionarea: pieţelor de instrumente
   financiare cu activităţile si operaţiunile specifice acestora, intermediarilor,
   organismelor de plasament colectiv şi emitenţilor de valori mobiliare.
 8. Regulamentul 15/2004
 9. Sanctiuni internationale:
  • Norme privind respectarea regulilor referitoare la punerea in aplicare a sanctiunilor internationale pe piata de capital.
 10. Prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului:
  • Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (Detalii)
  • Comitetul MONEYVAL
  • Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI/F.A.T.F.) (Detalii)
 11. Politicile si procedurile Societatii- extrase :
 12. Protectia datelor cu caracter personal
Esential
Notificare autorizare FIA STK Emergent
Comunicat rezultate financiare STK Emergent trimestrul III 2021
Comunicat disponibilitate raport STK Emergent trimestrul III 2021
Raport activ net STK Emergent Octombrie-2021
Schimbare denumire societate de administrare in AFIA