STK - Investitii financiare
STK headerConducerea si actionarii


 • Consiliul de administratie
  • Pascu Nicolae – presedinte
  • Prof. Dr. Matis Dumitru – membru
  • Rosianu Adrian – membru
 • Conducerea executiva
  • Pascu Nicolae – director general
  • Pascu Cristina – director general adjunct
 • Actionari semnificativi
  • Pascu Nicolae
  • Pascu Cristina
 • Controlul intern
  • Polosan Georgeta
   Email: office@stk.ro
 • Administrator risc
  • Turean Georgeta
   Email: office@stk.ro
Esential
Comunicat rezultate financiare STK Emergent trimestrul III 2020
Detalii privind dividende 2016 neridicate de investitori de la agentul de plata
Comunicat disponibilitate raport STK Emergent trimestrul III 2020
Raport activ net STK Emergent Octombrie-2020