STK - Investitii financiare
STK headerConducerea si actionarii


 • Consiliul de administratie
  • Pascu Nicolae – presedinte
  • Prof. Dr. Matis Dumitru – membru
  • Rosianu Adrian – membru
 • Conducerea executiva
  • Pascu Nicolae – director general
  • Pascu Cristina – director general adjunct
 • Actionari semnificativi
  • Pascu Nicolae
  • Pascu Cristina
 • Controlul intern
  • Polosan Georgeta
   Email: office@stk.ro
Esential
Rezultate financiare preliminare 2017
Comunicat disponibilitate rezultate preliminare STK Emergent 2017
Raport activ net STK Emergent Ianuarie-2018
Calendar financiar STK Emergent 2018