STK - Investitii financiare
STK headerConducerea si actionarii


 • Consiliul de administratie
  • Pascu Nicolae – presedinte
  • Prof. Dr. Matis Dumitru – membru
  • Rosianu Adrian – membru
 • Conducerea executiva
  • Pascu Nicolae – director general
  • Pascu Cristina – director general adjunct
 • Actionari semnificativi
  • Pascu Nicolae
  • Pascu Cristina
 • Controlul intern
  • Polosan Georgeta
   Email: office@stk.ro
Esential
Comunicat rezultate financiare semestriale STK Emergent
Comunicat disponibilitate rezultate semestriale STK Emergent 2017
Raport activ net STK Emergent Iulie-2017
Comunicat modalitate plata dividende STK Emergent 2016
Raport curent dividende STK Emergent 2016