STK - Investitii financiare
STK headerConducerea si actionarii


 • Consiliul de administratie
  • Pascu Nicolae – presedinte
  • Prof. Dr. Matis Dumitru – membru
  • Rosianu Adrian – membru
 • Conducerea executiva
  • Pascu Nicolae – director general
  • Pascu Cristina – director general adjunct
 • Actionari semnificativi
  • Pascu Nicolae
  • Pascu Cristina
 • Controlul intern
  • Polosan Georgeta
   Email: office@stk.ro
 • Administrator risc
  • Horj Olimpiu
   Email: office@stk.ro
Esential
New   Comunicat rezultate financiare STK Emergent trim III 2018
New   Detalii privind dividende 2014 neridicate de investitori de la agentul de plata
New   Comunicat disponibilitate raport STK Emergent trim III 2018
Raport activ net STK Emergent Octombrie-2018