STK - Investitii financiare
STK headerNote de informare


Nota de informare din 18 iunie 2018

Nota de informare din 21 februarie 2018

Nota de informare din 27 octombrie 2017

Nota de informare din 23 august 2017

Nota de informare din 17 august 2017

Nota de informare din 28 aprilie 2017

Nota de informare din 14 februarie 2017

Nota de informare din 14 noiembrie 2016

Nota de informare din 30 august 2016

Nota de informare din 19 februarie 2016

Nota de informare din 16 februarie 2016

Nota de informare din 21 octombrie 2015

Nota de informare din 25 septembrie 2015

Nota de informare din 3 septembrie 2015

Nota de informare din 24 august 2015

Esential
New   Comunicat rezultate financiare STK Emergent trim III 2018
New   Detalii privind dividende 2014 neridicate de investitori de la agentul de plata
New   Comunicat disponibilitate raport STK Emergent trim III 2018
Raport activ net STK Emergent Octombrie-2018