STK - Investitii financiare
STK headerNote de informare


Nota de informare din 11 ianuarie 2022

Nota de informare din 3 noiembrie 2021

Nota de informare din 10 septembrie 2021

Esential
Calendar financiar STK Emergent 2023
Calendar financiar STK Properties 2023
Raport activ net STK Emergent Decembrie-2022
Raport curent modalitate plata dividende STK Emergent 2021