STK - Investitii financiare
STK headerNote de informare


Nota de informare din 11 ianuarie 2022

Nota de informare din 3 noiembrie 2021

Nota de informare din 10 septembrie 2021

Esential
STK Properties a debutat pe piața AeRO a Bursei de Valori București
Raport curent modalitate plata dividende STK Emergent 2021
Comunicat rezultate financiare STK Emergent trimestrul I 2022
Comunicat disponibilitate raport STK Emergent trimestrul I 2022
Raport activ net STK Emergent Aprilie-2022
Raport curent dividende STK Emergent 2021