STK - Investitii financiare
STK header
STK Europe - Fond deschis de investitii in actiuni din Europa STK Emergent - Fond de investitii tranzactionat la bursa Situatii financiare STK Emergent Raport activ net STK Emergent

 

 

Esential
Raport activ net STK Emergent August-2018
Comunicat disponibilitate raport semestrial STK Europe 2018
Comunicat rezultate financiare semestriale STK Emergent 2018
Comunicat disponibilitate raport STK Emergent semestrul I 2018
Raport activ net STK Emergent Iulie-2018
Nota de informare referitor la Politica de Remunerare
Comunicat STK Emergent referitor la SFT (securities financing transactions)
Informare Investitori Protectia Datelor cu Caracter Personal