STK - Investitii financiare
STK headerCentrul investitorului


Text Centrul investitorului

Esential
New   Prelungire perioada de comunicare la distanta in contextul COVID-19
Comunicat Document cu informatii esentiale STK Emergent actualizat
Raport activ net STK Emergent Februarie-2020
Comunicat disponibilitate rezultate preliminare STK Emergent 2019