STK - Investitii financiare
STK headerCentrul investitorului


Text Centrul investitorului

Esential
Raport curent membru CA STK Financial AFIA
Raport activ net STK Emergent August-2021
Comunicat rezultate financiare STK Emergent semestrul I 2021
Comunicat disponibilitate raport STK Emergent semestrul I 2021
Schimbare denumire societate de administrare in AFIA