STK - Investitii financiare
STK headerContact


STK FINANCIAL AFIA S.A.

Sediul central
Cluj-Napoca 400423
Str. Mihai Veliciu Nr.3
Tel/fax: 0264 591982
Email: office@stk.ro

Esential
Raport activ net STK Emergent Iulie-2022
Raport curent STK Emergent emisiune UF finalizare etapa 2
Raport curent STK Emergent emisiune UF finalizare etapa 1
STK Properties a debutat pe piața AeRO a Bursei de Valori București
Raport curent modalitate plata dividende STK Emergent 2021
Raport curent dividende STK Emergent 2021