STK - Investitii financiare
STK headerRapoarte curente si comunicate


  • STK Properties a debutat pe piața AeRO a Bursei de Valori București     Download
  • Comunicat disponibilitate raport semestrial 2022 STK Properties SA     28 septembrie 2022
Esential
Comunicat disponibilitate raport semestrial 2022 STK Properties SA
Raport activ net STK Emergent August-2022
Comunicat rezultate financiare STK Emergent semestrul I 2022
Comunicat disponibilitate raport semestrial STK Emergent 2022
Raport curent modalitate plata dividende STK Emergent 2021